Забавна Кама сутра

На хората им е по-лесно да научат позите от кама сутра, отколкото периодичната таблица на елементите.  Е, ето начин да се съчетае познанието за любовното изкуство с химичните елементи.

Забавна Кама сутра

Забавна Кама сутра

Add Comment