Творчески безпорядък

Ако след секс цари творчески безпорядък, значи са се разгаряли бурни страсти.

Add Comment